skorsten på skibe

En skorsten er en konstruktion, der sørger for ventilation af varme røggasser eller røg fra en kedel, brændeovn, ovn eller pejs til den ydre atmosfære. Skorstene er typisk placeret på det højeste punkt i en bygning for at sikre, at gasserne bliver udstødt så højt som muligt. Desuden er skorstene ofte forsynet med et dæksel eller en skærm for at forhindre dyr og affald i at trænge ind i konstruktionen. Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af en skorsten er vigtig for at undgå blokeringer og sikre, at den fungerer korrekt. Når en skorsten passes korrekt, kan den yde mange års pålidelig service.Skorstene findes i mange forskellige former og størrelser, afhængigt af hvilken type bygning de skal bruges til. Den mest almindelige type skorsten er en muret skorsten, som er bygget af mursten eller sten. Murede skorstene findes typisk på ældre huse og bygninger. Skorstene af metal er også almindelige, og de er typisk fremstillet af rustfrit stål eller galvaniseret stål. Metalskorstene anvendes ofte i forbindelse med brændeovne og brændeovne.

Skibene har skorstene for at ventilere maskinrummet og andre områder, hvor der er meget varme.

Back to top